Effektivisera lysning av ODF:er för att verifiera rätt fiberföljd.

Att sätta VFL på en enstaka fiber för att verifiera den i andra änden är ofta inget större problem.

Värre är det om man tillexempel vill kontrollera en trunkkabel på låt säga 96 fiberkontakter. Då blir det
genast ett mer tidsödande projekt om man är ensam på plats. Med enheten Returpunkten ansluter du ena änden
av kabeln till enheten och den kommer sedan skicka ut VFL-ljus i löpande följd över fiber/kontakter.

Det är då betydligt lättare att från andra änden se att man i respektive fiber får en röd punkt i retur.

När följden är konstaterad kan övrig erforderlig mätning utföras på fibern.

Ett annat användningsområde är att verifiera en stubbkabel eller kanske ett frambyggt fibernät som är avslutat
i skarvpunkt eller liknande. Med enheten kan man då med lätthet se att rätt returpunkt lyser på rätt färgföljd
och man kan på så sätt enkelt konstatera att den befintliga stubbkabeln eller det frambyggda nätet har rätt skarvföljd.
(c)2007-2018 info@returpunkten.se